Когато позвъните по телефона, за да се свържете с нас, или дойдете в практиката, ще ви посрещне моят офис мениджър, който е отговорен за определянето на часовете на пациентите и организацията на графика в кабинета.

БОНИДЕНТ“ работи само с предварително записване!

Всички прегледи и манипулации се извършват с фиксирани часове за всеки един пациент, така че на никой да не му се налага да чака. Ние ценим Вашето и нашето време.

Ако сте нов пациент, при първото посещение ще Ви се предложи да попълните анкета карта / ” медицински въпросник”/ с паспортните ви данни и въпроси относно вашето здраве – минали и настоящи заболявания, медикаменти, които приемате в момента, навици и общо здравословно състояние и т.н.неща с които е необходимо да се съобразяваме по време на вашето лечение, за да може да се впишат в амбулаторният Ви картон, ще извършим подробен преглед на цялата уста, ще снемем щателен зъбен статус,ще назначим необходимите ренгенови снимки/панорамни ,секторни…./ и фотоснимки, ще изработим медицинско досие/. Електронният картон дава възможност за визуализиране на настоящето състояние на съзъбието и Ви предоставя възможност за активно участие в обсъждането на лечебният план.

При второто ви посещение, ако се налага правим допълнителни изследвания, и ще представим пред вас възможните варианти на лечение, с всички плюсове и минуси на всеки един от тях. След одобряването на плана на лечение от вас, правим финансов план и график на посещенията и на плащанията. Печатен екземпляр от плана на лечение и финансовия план, подписан от вас, запазваме в медицинския ви картон, а другият екземпляр е за собственият Ви архив.

Преди да започнем каквото и да е лечение, всички пациенти трябва да преминат манипулация по професионална клинична хигиена. Това включва почистване на зъбен камък от всички зъби с ултразвук, премахване на оцветяванията от храна и бактериалния биофилм, и полиране на всички зъбни повърхности. Това по механичен начин премахва бактериите в устата и джобовете и създава благоприятна среда за провеждане на останалите манипулации без риск от създаване на възпаление и усложнения.

След приключване на лечението се назначават контролни, и/ или профилактични прегледи.