Д-р Бойко Николов

През 1984 г. завършва 118- ЕСПТУ ” Л. Стоянов” – кв. Младост и УПК към СПТУ по автотранспорт кв. Редута.

През 1991 г. завършва Стоматологичен факултет на МА София.

От лятото на 1991 г. постъпва на работа в поливалентен стоматологичен кабинет на обединена курортна поликлиника в СКК Момин проход.

През майска сесия на 1996 г. придобива специалност” Обща стоматология”.

През пролетта на 1998 г. постъпва на работа в стоматологичен кабинет в “ Център за лечение на деца с церебрална парализа” в кв.” Красна поляна” с директор доц. Иван Чавдаров.

От септември 1999г. работи в собствена частна практика по дентална медицина ЕТ “ БОНИДЕНТ”- АИППДМП.

Член на Български Зъболекарски Съюз./БЗС/ 

Член на Българско Ендодонтско общество./БЕО/ 

Активно посещава курсове за следдипломна квалификация.

Стоматологична практика „БОНИДЕНТ“ основно е насочена към съхраняването на естествените зъби и консервативно зъболечение.Преимуществено специализираме съвременна ендодонтия и възстановителна стоматология.

Изповядваме мотото:

Назад към корените“

на един от менторите ми д-р Ян Бергманс, който казва:

С модерните средства на бъдещето в денталната медицина да се върнем към… корените. И да ги съхраним.Може би виждате в това известно противоречие. Как хем ще се връщаме назад към корените, хем ще вървим към бъдещето? Може би това ви звучи като разказ за месар, който е вегетарианец. Но аз знам, че е възможно. И смятам, че изваждаме твърде много зъби, които можем да запазим. Затова обобщението на цялата ми професионална кариера е „По-дълго с естествени зъби!“

 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СТОМАТОЛОГ ?