Зъбите са костни образувания в устната кухина, които служат за откъсване на хапката и първична механична обработка на храната. При животните служат и като оръжие за защита, и нападение. Участват в образуването на звуците от речта. Те се разполагат в два реда – горна и долна зъбна редица. Има четири основни вида зъби, в зависимост от тяхната преобладаваща функция: резци – служат за захапване и отрязване/откъсване на хапката; кучешки – забиват се в хапката при нейното захващане и служат за задържане, докато тя бъде откъсната. Кучешките зъби са най-добре развити и функционално натоварени при хищниците. При тревопасните животни кучешките зъби липсват или изникват само при мъжкарите.

1. Предкътници – служат за механично раздробяване на хапката.

2. Кътници – служат за механично раздробяване и сдъвкване на хапката.

3. Мъдреци – последните четири кътници при човека се наричат така, защото изникват при завършването на физическото му развитие.

Броят и местоположението на различните видове зъби от лявата страна на всяка зъбна редица съответства на броя и местоположението на зъбите от дясната страна.

По време на ембрионалното развитие на бозайниците и след раждането им изникват т. нар. млечни или временни зъби. В периода между пубертета и окончателното завършване на физическото развитие временните зъби опадат и се заменят от постоянни.Общият брой на постоянните зъби при човека е 32, а на временните – 20.

Ето с по колко зъби разполагат някои видове животни:

Кон: млечни – 24, постоянни – 42

Говедо: млечни – 20, постоянни – 32

Овца: млечни – 20, постоянни – 32

Свиня: млечни – 32, постоянни – 44

Куче: млечни – 28, постоянни – 42

Котка: млечни – 26, постоянни – 30

На зъба ясно се различават три добре обособени части:

коронка – намира се над венеца;

шийка – покрита от венеца;

корени – могат да бъдат един или няколко. Разполагат се в съответстващо легло, в челюстните кости наречено алвеола.

Зъбът е изграден от:

– емайл;

– дентин;

– зъбна пулпа;

– зъбен цимент;

Млечните зъби при човека започват своето залагане през 7-ата ембрионална седмица (резци), а последни се залагат кътниците – 10-а ембрионална седмица. От млечните зъбки на детето първи започват да изникват долните резци – между 6 и 10 месец, а последни изникват (25 – 33 месец) кътниците.

В четвъртия до деветия ембрионален месец се залагат зародишите и на постоянните зъби. Постоянните зъби на човека започват да изникват към 5,5- 6-а година, процесът приключва на около 13-годишна възраст. Последни изникват мъдреците – между 16 и 21 година, които обаче може и изобщо да не поникнат.

Източник:глобалната интернет мрежа