Д-р Бойко Николов

Д-р Бойко Симеонов Николов e роден на 29/ 10/ 1966г. в гр. София

През 1984 г. завършва 118- ЕСПТУ ” Л. Стоянов” - кв. Младост и УПК към СПТУ по автотранспорт кв. Редута.

В периода 1984- 1986 г. отбива редовна военна служба в АШВСМ ” Чавдар” София, ФК ” Червено знаме” Павликени, под. №26690 гр. Павликени.

През 1991 г. завършва Стоматологичен факултет на МА София.

От лятото на 1991 г. постъпва на работа в поливалентен стоматологичен кабинет на обединена курортна поликлиника в СКК Момин проход.

През майска сесия на 1996 г. придобива специалност” Обща стоматология”.

През пролетта на 1998 г. постъпва на работа в стоматологичен кабинет в “ Център за лечение на деца с церебрална парализа” в кв.” Красна поляна” с директор доц. Иван Чавдаров.

От септември 1999г. работи в собствена частна практика по дентална медицина ЕТ “ БОНИДЕНТ”- АИППДМП.

Член на Български Зъболекарски Съюз./БЗС/ Член на Българско Ендодонтско общество./БЕО/ Активно посещава курсове за следдипломна квалификация.

 

ЕКИПА

Марина Николова

Марина Николова

офис мениджър

Марина Иванова Николова e родена на 07/02/1967 г. В гр. София. Завършва 7 ЕСПУ през 1984г, a впоследстви и УНСС през 1992г.

Започва трудовата си кариера във вестник „Труд” ,в последствие работи в частни фирми и от 2014 г.се присъединява към колектива на „ БониДент”

Йоланда Владимирова

Йоланда Владимирова

Медицинска сестра
М.с. Йоланда Крум Владимирова- родена на 26,08,1971г. в гр. София завършва 68- ЕСПТУ през 1989г.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СТОМАТОЛОГ ?